maatschappelijk doel

15 nov Samen werken aan een maatschappelijk doel

December is een feestmaand. Natuurlijk vanwege de Sint en Kerstmis, maar voor ons bedrijf, Welling Catering, ook vanwege het eenjarig bestaan van aanschuifdiner ‘Proef het Gemak’. Dit tweewekelijkse driegangendiner voor ouderen en alleenstaanden is een succes. Zeker op sociaal gebied, als we afgaan op de blije gezichten na a oop. Het is bo- vendien een mooi voorbeeld van de win-win situatie die maatschappelijk verantwoord ondernemen kan opleveren.

Voor sommige ouderen en alleenstaanden is koken een belasting en ook vereenzaming komt regelmatig voor binnen deze doelgroep. Welzijnsorganisatie Mikado vroeg de matchgroep van de Liemerse Uitdaging, waar ik sinds 2014 deel van uitmaak, om hulp bij deze problematiek. Als matchgroep dagen we lokale ondernemers uit om maatschap- pelijke initiatieven in natura te ondersteunen. Bedrijven die een uitdaging aangaan geven zo invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoe het ons gelukt is om jong en oud op een laagdrempelige manier met elkaar in con- tact te brengen en gezond te laten eten? Door samen te werken! Samen met Mikado (re- gelt de inschrijvingen) en het Candea College (laat stagiaires maaltijden serveren) laat Welling Catering twee donderdagen per maand maximaal 60 personen voor € 6,50 in het Huis van Droo in Duiven genieten van soep, een hoofdgerecht in bu etvorm en een toetje. Na a oop is er een ontmoetingsactiviteit en als het nodig is wordt het vervoer van de gasten geregeld.

‘Proef het Gemak’ bewijst dat je samen meer voor elkaar krijgt. Dat geeft enorm veel vol- doening. Waar de ‘win’ in dit verhaal voor mij als ondernemer in zit? In de promotie van onze nieuwe maaltijdenservice bijvoorbeeld. Het afgelopen jaar was immers elke aan- schuifdinergast een potentiële ambassadeur voor ons bedrijf. Benieuwd waar jouw win- win uit kan bestaan? Check de website: www.liemerseuitdaging.nl